فارسی English

استاندارد 17025

 

بنام خداوند جان و خرد

 

ایزو 17025 چیست

 

 

ISO/IEC 17025 – General requirements for the competence

of testing and calibration laboratories

 

ISO/IEC 17025   

 این استاندارد که باعنوان "الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون " معرفی میگردد، در سالهای

1999 و 2005 میلادی و اینک 2017 چاپ و تجدید نظرگردیده است.

این موضوع  به گونه ای تدوین گردیده که بتواند الزامات سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس (ISO9001) را شامل گردیده و در عین

حال بتواند الزامات فنی مورد نیاز را نیز در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ، تعیین نموده باشد.

ارائه نتایج معتبر، هماهنگ سازی روشهای آزمون ، ارتقای توانمندیهای فنی کارکنان و برقراری سیستم مدیریت در آزمایشگاه از جمله

فواید اجرای این استاندارد میباشد.

شرکت آروین تک درطی تجربیات گذشته خود و با توجه به ارتباط و نیازمندیهای اعلام شده از طرف مشتریان و مطالعه در این

موضوعات متوجه این درک ضرورت و اهمیت استقرار سیستم مدیریت در آز مایشگاهها گردید.

بنابراین از سال 1395 با پی ریزی و بهره گیری از کارشناسان، مدرسان، و سرارزیابان خبره این استانداردها سعی نمود در این

مسیربتواند پاسخگوی نیاز شما عزیزان گردیده و جهت استقرار و اخذ گواهینامه های این استاندارد عمل نماید، که نهایتا باعث ارتقا

تلاش شما و افتخار و خرسندی ما بوده باشد.

منتظر تماس شما هستیم.

 

 

 

مدیریت شرکت آروین تک

 

 

 


© 2017 ArvinTech.com. All Rights Reserved | Design by Hamed Amjadi