فارسی English

منشور اخلاقی

                                               بنام یزدان پاک

                                                    منشور اخلاقی

                                            شرکت مهندسی آروین تک

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - خدمات ما موجب تعالی علم و خدمت به عالمان میباشد و روابط بین ما و ایشان را تقویت میکند.

 

    - این مجموعه با ایجاد محیطی صمیمی و صادقانه در فضای آکنده از احترام را اصلی ترین وظیفه خود دانسته و همواره نسبت به آن پایبند است.

 

    - نظرات سازنده و موثر مشتریان محترم را همواره بهترین ابزار برای ارزشیابی و ارتقاء کیفی خدمات شرکت دانسته و آنرا بکار خواهیم گرفت.

 

    - شرکت آروین تک با سرلوحه قراردادن اصول و استانداردها به مسئولیت خود در قبال سلامتی و ارتقاء علمی باحفظ مطلوبترین کیفیت ممکن درارائه خدمات را فراموش نخواهیم کرد به نحوی که :

    *- تحت هر شرایطی نسبت به اصول اخلاقی و ارزش های علمی و انسانی و معنوی را همواره پایبند باشیم.

    *- اطلاعات کافی و موثر را به اهالی علم ارائه نمایم و ضمن پایبندی به فرهنگ جامعه علمی از ارائه اطلاعات ناقص و ناکافی اجتناب نمائیم.

    *- همواره رعایت و احترام به جامعه علمی کشور را یکی از رموز بقای شرکت در سی سال گذشته دانسته و رضایتمندی و اعتماد جامعه علمی را عامل بقای خود بدانیم.

 

 

                                         این باورها وارزشهای این مجموعه تعیین کننده رابطه ای است

                                                       که با اهالی علم و ادب برقرار میکنیم. 

 

مدیریت شرکت آروین تک 

 


© 2017 ArvinTech.com. All Rights Reserved | Design by Hamed Amjadi